Звіт гімназії «Консул» №86 про роботу в 2018-2019 навчальному році

1. Коротка характеристика закладу. Особливості освітнього процесу в гімназії.

2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад.

3. Науково-методичне забезпечення роботи закладу.

4. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей. Реалізація програми «Обдарованість».

5. Організація виховної роботи та діяльність органів учнівського самоврядування. Робота з питань попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми. Робота гуртків, секцій.

6. Організація роботи психологічної та соціальної служби.

7. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками.

8. Організація харчування та медичного забезпечення. Виконання заходів з впровадження моделі здоров’язбережувального простору гімназії.

9. Діяльність громадських органів управління гімназією.

10. Міжнародна діяльність гімназії «Консул» №86 в 2018 – 2019 н.р.

11. Інформатизація навчального закладу. Реалізація програми «Єдиний інформаційно – технологічний простір гімназії».

12. Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.

13. Фінансово-господарська діяльність за 2018-2019 навчальний рік.

14. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою.

Додаток 1. Результати олімпіад та навчальної діяльності

Додаток 2. Інноваційна діяльність учителів у 2018-2019 н.р. Якість знань в 4-х класах у 2018-2019 н.р.