Cambridge English

Рівні володіння мовою

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe):

-         інтродуктивний (Breakthroughабо А1),

-         середній (Way stage або А2),

-         рубіжний (Threshold або В1),

-         просунутий (Vantage або В2),

-         автономний (Effective Operational Proficiency абоС1),

-         компетентний (Mastery абоС2).

Вони охоплюють проміжок від базового до практично бездоганного рівня володіння мовою. На них зорієнтовані навчальні посібники з будь-якої європейської мови, довідники, словники,тести. Загальний опис рівнів володіння іноземною мовою представлений у наступній таблиці.

 

РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ

ДЕСКРИПТОРИ

ОПИС

 

 

 

Елементарний користувач

 

A1

Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось. Може запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, про людей, про речі тощо. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

 

A2

Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

 

Незалежний користувач

 

B1

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв’язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

 

B2

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

 

 

 

Досвідчений користувач

 

 

C1

Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

 

C2

Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі. Може висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях.

Джерело інформації:

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ Наук. ред. укр. видання д.пед.н., проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – С. 24/273. – ISBN 966-7043-67-3.

 

Міжнародні іспити з англійської мови

 

Cambridge ESOL (English For Speakers of Other Languages) – це один з найпопулярніших міжнародних іспитів, який перевіряє рівень сформованості мовної та мовленнєвої компетенцій та структурно охоплює п’ять рівнів складності: KET, PET, FCE, CAE, CPE.

KET (Key English Test) розрахований на кандидатів з середнім рівнем володіння мовою (А2).

PET (Preliminary English Test) припускає, що кандидати володіють мовою на рубіжному рівні (В1).

FCE (First Certificate in English) створений для кандидатів з просунутим рівнем володіння мовою (В2).

CAE (Certificate in Advanced English) пропонується кандидатам з автономним рівнем володіння мовою (С1).

CPE (Certificate of Proficiency in English) націлений на кандидатів з компетентним рівнем володіння мовою (С2).

                                                             Статистичні дані по класах

                                                            2020-2021 навчальний рік

Клас

Класний керівник

Кількість, які склали іспит

Назва іспиту

Рівень

4-А

Нікітенко А. О.

12

Movers

A1

4-Б

Бак Л.В.

12

Movers

A1

5-А

Малій Ю.С.

16

Flyers

A2

6-Б

Сукманюк Г.О.

14

KET

A2 – 10

B1 – 6

7-Б

Бєлишева К.П.

15

KET

A2 – 2

B1 – 13

8-Б

Квасневська С.В.

11

PET

A2 – 2

B1 – 4

B2 – 5

9-А

Скремінська Л.М.

16

PET

A2 – 3

B1 – 10

B2 – 3

9-Б

Холявко В.В.

2

PET

B1 – 2

Загальна кількість 98

 

Загальна кількість учнів, які склали міжнародні іспити в 2020-2021 н.р. 98.

З них 24 склали Movers, 16 — Flyers, 29 — KET, 29 — PET.


 

У зв’язку з воєнним станом проведення Кембриджських іспитів на території України призупинено.