Про гімназію

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Провідна ідея гімназії – плекання національної еліти України.

Структура навчального закладу:

  • школа І ступеню (1-4 класи) з  вивченням іноземних мов з 1 класу;
  • гімназія ІІ ступеню (5-9 класи);
  • гімназія ІІІ ступеню (10-11 класи) профільні класи суспільно-гуманітарного, гуманітарного та природничого напрямів.

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного навчання, навчання екстерном.

Мережа класів формується на підставі їх наповненості (до 30 учнів). Здійснюється поділ класів на групи на уроках з окремих предметів.

Тривалість уроку в 1 класі становить 35 хвилин, 2 — 4 класах – 40 хвилин, у всіх інших класах – 45 хвилин.

Мовою освітнього процесу в гімназії є державна мова.

За успіхи в навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження Дипломами, Грамотами, стипендіями ( у межах коштів, передбачених на ці потреби) тощо.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Гімназія «Консул» №86 з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ рівня акредитації має ліцензований обсяг кількості осіб, які можуть навчатися у закладі — 580 осіб.

У школі фактично навчається станом на 10.01.2022 року — 534 особи.