Навчальна діяльність

  Навчальний план гімназії «Консул» №86 розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». Він враховує вимоги Державного стандарту початкової освіти, Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

  Навчальний план гімназії розроблено на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України:

- для початкової школи:

1-3-і класи – для початкової школи з навчанням українською мовою (розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна ), яка затверджена Колегією МОН України від 22.02.2018, наказом МОН України від 21.03.2018 №268;

4-і класи — для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 №407 (додаток 4);

-  для середньої школи – 5-9 — і класи – для гімназії з поглибленим вивченням двох іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (додаток 3);

для старшої школи – для організації профільного навчання за наказом  МОН України від 20.04.2018 №408, для 10-х класів (додаток 1) та для 11-х класів (додаток 2).

Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

Освітні галузі базового навчального плану початкової школи представлені предметами:

- Освітні галузі «Математична», «Природнича», «Громадянська та історична», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Інформатична», «Технологічна», «Фізкультурна» за новим Державним стандартом реалізуються через навчальні предмети – «Математика», «Я досліджую світ», «Фізична культура» (1-3 класи).

- Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується через навчальні предмети «Українська мова» (1-3 класи), «Іноземна (англійська) мова» (1-4 класи), «Українська мова (мова і читання)» (4 класи), «Російська мова» (2-4 класи).

- Освітні галузі «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство» реалізуються через навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство» та «Я у світі» (4 класи).

- Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я», «Фізична культура» та «Хореографія» (4 класи). Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

- Освітня галузь «Інформатична» та «Технології» реалізується через предмет «Трудове навчання» (4 класи) та «Інформатика» (3-4 класи).

- Освітня галузь «Мистецька» реалізується інтегрованим предметом «Мистецтво» (1-4 класи).

  Навчальний план середньої та старшої школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси.

  Мова освітнього процесу – українська.

  Починаючі з 5-го класу учні вивчають другу іноземну мову за вибором (французька, німецька, іспанська). У 5-9-х класах введені години на вивчення російської мови, польської мови та збільшені години для вивчення англійської мови.

  Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (ст.5) в 5-11-х класах передбачено вивчення декількох предметів з білінгвальним навчанням (поперемінне використання двох мов — державної та іноземної) згідно запитів та потреб учнів та їх батьків. Білінгвальне навчання запроваджено у 6-х класах з предмету «Основи здоров’я», у 8-9-х класах — «Основи здоров’я», «Мистецтво», у 10-11-х класах з предметів «Мистецтво», «Технології», «Економіка».

   Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі, профільне навчання в 10-11-х класах за вибором учнів та батьків згідно з рішенням педагогічної ради гімназії здійснюється за профілями «Іноземна філологія», «Економічний».

  В 10-11-х класах введено курси за вибором: основи ділового спілкування англійською мовою, культурознавство англомовних країн, спецкурси з математики,  української літератури.

Критерії, правила і процедури оцінювання результатів здобування освіти.