Навчальна діяльність

Навчальний план гімназії «Консул» №86 на 2023/2024 навчальний рік розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». Він враховує вимоги Державного стандарту початкової освіти, Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

Навчальний план гімназії розроблено на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України:

  • для початкової школи –  1-4і класи – для початкової школи з навчанням українською мовою (розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна ), яка затверджена наказом МОН України від 12.08.2022 № 743-22;
  • для середньої школи – 5-6і класи для 5-9 класів закладів загальної середньої освітиз навчанням українською мовою, яка затверджена наказом МОН України від 19.02.2021 №235;
  • 7-9 — і класи – для гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (додаток 3); 
  • для старшої школи – для організації профільного навчання за наказом МОН України від 20.04.2018 №408 для 10-11-х класів (додаток 1).

Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі, профільне навчання в 10-11х класах за вибором учнів та батьків буде здійснюватися за профілями «Іноземна філологія», «Економічний», «Правовий».