Навчальна діяльність

Навчання у гімназії відбувається згідно з Типовими навчальними планами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України:

для початкової школи — 1-4-і класи — для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов за наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572 (зі змінами) (додаток 4);

для середньої школи – 5-9 — і класи – для гімназії з поглибленим вивченням  окремих предметів, двох іноземних мов за наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 (зі змінами) (додатки 8,10);

для старшої школи — для організації профільного навчання 10-11 -х класів за наказом  МОН України від 27.08.2010 №834 (зі змінами) (додаток  9).

Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

 

Освітні галузі базового навчального плану початкової школи представлені предметами:

  • Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному плані реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і читання)»,  «Російська мова», «Іноземна (англійська) мова».
  • Освітні галузі «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство» (1-4-і класи) та «Я у світі» (3- 4-і класи).
  • Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я», «Фізична культура» та «Хореографія». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.
  • Освітня галузь «Технології» реалізується через предмет «Трудове навчання» (1-4-і класи) та «Інформатика» (2-4-і класи).
  • Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» (1-4 класи).

 

Навчальний план середньої та старшої школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси.

Починаючи з 5-го класу учні вивчають другу іноземну мову за вибором (французька, німецька, іспанська). У 5-9-х класах введені години на вивчення російської мови та збільшені години для вивчення англійської мови.

Профільне навчання в 10-11-х класах за вибором учнів та батьків здійснюється за філологічним напрямком, профіль іноземна філологія.

В 10-11-х класах введено курс за вибором: основи ділового спілкування англійською мовою; факультативні курси з предметів: культурознавство англомовних країн, російська мова, українська література, історія України.