Методична робота

Проблема, над якою працює гімназія:

«Впровадження STREAMосвіти  в практику роботи гімназії  як стратегії формування компетентностей учнів,  їх здатності до дослідницької, аналітичної, експериментальної діяльності та критичного мислення»