Факультативи та курси за вибором

Курси за вибором та факультативні курси у 10-11 класах:

Основи ділового спілкування англійською мовою

Культурознавство англомовних країн

Польська мова

Раціональні функції

Основи зорової (візуальної) поезії (українська література)