Навчальний процес

Головною метою гімназії «Консул» №86 залишається плекання національної еліти України, освіта, виховання та всебічний розвиток здібної та обдарованої молоді, формування свідомих громадян України – людей державного рівня мислення, особистостей, що гармонійно поєднують високий інтелектуальний, емоційно-естетичний, фізичний і духовний розвиток, здатних реалізувати індивідуальні здібності та забезпечення реалізації потреб особистості, суспільства і держави в загальній середній освіті гуманітарного спрямування.

Навчально-виховна система гімназії функціонує в правовому полі, що ґрунтується на  Конституції України, законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти.

Концепція освітньо-виховної діяльності гімназії базується на засадах диференціації та індивідуалізації навчання. У гімназії впроваджується технологія особистісно зорієнтованого навчання з використанням інтерактивних методів як необхідна умова забезпечення компетентнісного підходу. Гімназія сьогодні – це:

-          технології особистісно зорієнтованого навчання і виховання;

-          допрофільне та профільне навчання;

-          суспільно-гуманітарний та філологічні профілі;

-          співпраця з науковими установами і вищими навчальними закладами;

-          вивчення іноземних мов: англійська, німецька, іспанська, французька, російська;

-          широка палітра міжнародних та партнерських зв’язків;

-          гімназійні медіа;

-          спортивні секції, гуртки, змагання і конкурси.

Гімназія є спеціалізованим навчальним закладом з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови з 1-го класу, російської мови з 2-го класу, другої іноземної мови з 5 класу.

Навчальний план гімназії «Консул» №86 на 2018-2019 навчальний рік розроблено на виконання Законів України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту». Він враховує вимоги Державного стандарту початкової освіти, Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листа МОН України від 20.04.2018 №1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів».

Навчальний план гімназії розроблено на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України:

для початкової школи –  1-і класи – для початкової школи з навчанням українською мовою (розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна ), яка затверджена Колегією МОН України від 22.02.2018;

– 2-4-і класи — для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 №407 (додаток 4);

для середньої школи – 5-9 — і класи – для гімназії з вивченням  двох іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (додаток 10);

для старшої школи – для організації профільного навчання 10 -х класів за наказом  МОН України від 20.04.2018 №408 (додаток 1).

– для організації профільного навчання 11 -го класу за наказом  МОН України від 20.04.2018 №406 (додаток 9).

Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

Навчальні заняття організувати за семестровою системою у такі терміни:

перший семестр – з 01 вересня по 21 грудня 2018 року

осінні канікули – з 29 жовтня по 04 листопада 2018 року

зимові канікули – з 22 грудня 2018 року по 07 січня 2019 року

другий семестр – з 08 січня по 31 травня 2019 року

весняні канікули – з 25 березня 2019 по 31 березня 2019 року.

Навчальну практику та навчальні екскурсії гімназія буде проводити у продовж навчального року.