Освітній процес

Головною метою гімназії «Консул» №86 залишається плекання національної еліти України, освіта, виховання та всебічний розвиток здібної та обдарованої молоді, формування свідомих громадян України – людей державного рівня мислення, особистостей, що гармонійно поєднують високий інтелектуальний, емоційно-естетичний, фізичний і духовний розвиток, здатних реалізувати індивідуальні здібності та забезпечення реалізації потреб особистості, суспільства і держави в загальній середній освіті гуманітарного спрямування.

Гімназія «Консул» № 86 надає загальну середню освіту за такими формами:

 -          інституційна (очна, денна);

-          індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Освітня система гімназії функціонує в правовому полі, що ґрунтується на  Конституції України, законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про  повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти.

Концепція освітньо-виховної діяльності гімназії базується на засадах диференціації та індивідуалізації навчання. У гімназії впроваджується технологія особистісно зорієнтованого навчання з використанням інтерактивних методів як необхідна умова забезпечення компетентнісного підходу. Гімназія сьогодні – це:

-          технології особистісно зорієнтованого навчання і виховання;

-          допрофільне та профільне навчання;

-          суспільно-гуманітарний та філологічні профілі;

-          співпраця з науковими установами і вищими навчальними закладами;

-          вивчення іноземних мов: англійська, німецька, іспанська, французька, російська і польська;

-          широка палітра міжнародних та партнерських зв’язків;

-          гімназійні медіа;

-          спортивні секції, гуртки, змагання і конкурси.

Гімназія є навчальним закладом з  вивченням іноземної (англійської) мови з 1-го класу, російської або польської мови з 2-го класу,  другої іноземної мови з 5 класу.

Мова навчання — українська.

Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

Згідно з рекомендаціями Департаменту освіти і науки м. Києва та на виконання ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» установлена така

структура 2021-2022 навчального року:

1 вересня – свято День знань;

  І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2021 року;

 ІІ семестр – з 10 січня по 31 травня 2022 року;

  осінні канікули – з 24 по 31 жовтня 2021 року;

  зимові канікули – з 25 грудня 2021 по 09 січня 2022 року