Освітній процес

Головною метою гімназії «Консул» №86 залишається плекання національної еліти України, освіта, виховання та всебічний розвиток здібної та обдарованої молоді, формування свідомих громадян України – людей державного рівня мислення, особистостей, що гармонійно поєднують високий інтелектуальний, емоційно-естетичний, фізичний і духовний розвиток, здатних реалізувати індивідуальні здібності та забезпечення реалізації потреб особистості, суспільства і держави в загальній середній освіті гуманітарного спрямування.

Гімназія «Консул» № 86 надає загальну середню освіту за такими формами:

 -          інституційна (очна, денна);

-          індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

(Протокол педради від 30.08.2019 № 1)

Освітня система гімназії функціонує в правовому полі, що ґрунтується на  Конституції України, законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти.

Концепція освітньо-виховної діяльності гімназії базується на засадах диференціації та індивідуалізації навчання. У гімназії впроваджується технологія особистісно зорієнтованого навчання з використанням інтерактивних методів як необхідна умова забезпечення компетентнісного підходу. Гімназія сьогодні – це:

-          технології особистісно зорієнтованого навчання і виховання;

-          допрофільне та профільне навчання;

-          суспільно-гуманітарний та філологічні профілі;

-          співпраця з науковими установами і вищими навчальними закладами;

-          вивчення іноземних мов: англійська, німецька, іспанська, французька, російська і польська;

-          широка палітра міжнародних та партнерських зв’язків;

-          гімназійні медіа;

-          спортивні секції, гуртки, змагання і конкурси.

Гімназія є навчальним закладом з  вивченням іноземної (англійської) мови з 1-го класу, російської мови з 2-го класу, другої іноземної мови з 5 класу.

Навчальний план гімназії «Консул» №86 на 2020-2021 навчальний рік розроблено на виконання Законів України «Про освіту»,«Про повну загальну середню освіту». Він враховує вимоги Державного стандарту початкової освіти, Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листа МОН України від 20.04.2018 №1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів».

Навчальний план гімназії розроблено на основі Типових освітніх програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України:

для початкової школи –  1-3-і класи – для початкової школи з навчанням українською мовою (розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна ), яка затверджена Колегією МОН України від 22.02.2018;

– 4-і класи — для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 №407 (додаток 4);

для середньої школи – 5-9 — і класи – для гімназії з вивченням  двох іноземних мов за наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (додаток 3);

для старшої школи – для організації профільного навчання 10-11-х класів за наказом  МОН України від 20.04.2018 №408 (додаток 1,2).

Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

Структура 2020–2021 навчального року

(відповідно до листа Департаменту освіти і науки від 14.08.2020 №063-4508)

 

І семестр з 1 вересня по 24 грудня 2020 року;

осінні канікули з 24 жовтня по 1 листопада 2020 року;
зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;

ІІ семестр з 11 січня по 28 травня 2021 року;

весняні канікули з 20 по 28 березня 2021 року.