Навчальний процес

Головною метою гімназії «Консул» №86 залишається плекання національної еліти України, освіта, виховання та всебічний розвиток здібної та обдарованої молоді, формування свідомих громадян України – людей державного рівня мислення, особистостей, що гармонійно поєднують високий інтелектуальний, емоційно-естетичний, фізичний і духовний розвиток, здатних реалізувати індивідуальні здібності та забезпечення реалізації потреб особистості, суспільства і держави в загальній середній освіті гуманітарного спрямування.

Навчально-виховна система гімназії функціонує в правовому полі, що ґрунтується на  Конституції України, законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національній доктрині розвитку освіти.

Концепція освітньо-виховної діяльності гімназії базується на засадах диференціації та індивідуалізації навчання. У гімназії впроваджується технологія особистісно зорієнтованого навчання з використанням інтерактивних методів як необхідна умова забезпечення компетентнісного підходу. Гімназія сьогодні – це:

-          технології особистісно зорієнтованого навчання і виховання;

-          допрофільне та профільне навчання;

-          суспільно-гуманітарний та філологічні профілі;

-          співпраця з науковими установами і вищими навчальними закладами;

-          вивчення іноземних мов: англійська, німецька, іспанська, французька, російська;

-          широка палітра міжнародних та партнерських зв’язків;

-          гімназійні медіа;

-          спортивні секції, гуртки, змагання і конкурси.

Гімназія є спеціалізованим навчальним закладом з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови з 1-го класу, російської мови з 2-го класу, другої іноземної мови з 5 класу.

 

Навчальний план гімназії «Консул» №86 на 2017-2018 навчальний рік розроблено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту». Він враховує вимоги Концепції загальної середньої освіти та концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 13 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, листа МОН України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

 

Структура навчального року

 Навчальні заняття будуть організовані за семестровою системою у такі терміни:

 

Перший семестр – з 1 вересня по 22 грудня 2017 року

Осінні канікули – з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року

Зимові канікули – з 25 грудня по 09 січня 2018 року

Другій семестр – з 10 січня по 30 травня 2018 року

Весняні канікули  — з 26 березня по 01 квітня 2018 року

 

Навчальну практику та навчальні екскурсії гімназія буде проводити у продовж навчального року.