ЗВІТ ГІМНАЗІЇ «КОНСУЛ» №86 ПРО РОБОТУ В 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ. ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГІМНАЗІЇ.

2. ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮВАВ ЗАКЛАД.

3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

4.СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНІСТЬ».

5.  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ. РОБОТА З ПИТАНЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ І ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІМИ. РОБОТА ГУРТКІВ, СЕКЦІЙ.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ.

7. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНІВ ПІДРУЧНИКАМИ.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ГІМНАЗІЇ.

9. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ.

10. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «НАЗУСТРІЧ СВІТУ».

11. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ГІМНАЗІЇ».

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ І ПРОГРАМ, ЯКІСТЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК  УЧНІВ.

13. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

14. ФОРМИ КОНТРОЛЮ, ЯКИМ ПІДДАВАВСЯ ЗАКЛАД З БОКУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ.

Додаток 1. Результати олімпіад

Додаток 2. Результати навчальної діяльності

Додаток 3. Якість навчання у 2017- 2018 н.р. в 9-х класах