Результати опитування батьків про організацію дистанційного навчання у 2020-2021 н.р.

    Результати анкетування батьків показали як позитивні сторони проведеної роботи, так і наявні проблеми. Всього відповіло 187 осіб, що складає 30% від кількості батьків. Найбільш активні 6 кл. — 16,5%, 11 кл. — 13,8%, 4 кл. — 11,7%, 5 кл. — 11,2%, 9 кл. — по 10,6%, 2 кл.- 9,6% 1 кл. — 8%, 8 кл. — 5,3% , 7 кл. – 4,3%, 3 кл. — 6,4%, 10 кл. — 2,7%.

  На запитання «Що змінилося в організації дистанційного навчання в гімназії?» дали відповіді 115 батьків. Серед позитивних відповідей: «майже всі уроки онлайн»; «покращилась якість»; «організовано на високому рівні»; «стало звичним»; «здобули нові знання»; «впорядкування режиму роботи»; «діти та вчителі більш впевнені в користуванні дистанційним навчанням»; «нагадує звичайний день у школі»; «дитина стала більш самостійна»; «не виникає труднощів»; «все здорово, нам є з чим порівняти»; «можливість бути присутніми онлайн при очному навчанні». Серед негативних відповідей: «дитина стала вчитися гірше»; «не вистачає особистого спілкування»; «пропала мотивація і дисципліна»; «випробування, з яким дитина не справляється»; «рівень знижується, хоча вчителі стараються»; «не подобається запропонований формат конференцій»; «погіршився стан здоров’я та психоемоційний стан»; «нічого»; «збільшилося навантаження»; «велике навантаження на батьків».

Зміни оцінили «позитивно» — 42,8% батьків, «негативно» — 15%, «складно сказати» — 33,7%, «нічого не змінилося» — 8,6%.

На запитання анкети «Як часто класний керівник організовує класні зустрічі з учнями?» 47,6% батьків здобувачів освіти відповіли, що кілька разів на тиждень, 33,2% — 1 раз на тиждень, 7,5% — раз на місяць, 11,8% — не організовує.

   Найчастіше навчання організовувалося через соціальні мережі і месенджери — 89,3%, через мобільний зв’язок — 49,2%. 99,5% батьків зазначили, що навчання організоване через щоденні онлайн-уроки та завдання на платформах і 40,1% в месенджерах; 19,3% — фото рукописного аркушу, 13,4% та 12,3% — тільки платформа і електронна пошта.

  Можна зробити висновки про актуальність таких проблем під час дистанційного навчання: недостатній рівень володіння ІКТ частиною вчителів, організація навчання на різних платформах і за допомогою різних сервісів, потреба в системному адмініструванні, низька мотивація учнів, неготовність їх до самостійної роботи, недостатня координація і перевантаження дома, неякісний Інтернет у частини учасників освітнього процесу. На запитання щодо часу, який дитина витрачає на домашні завдання відповіли: 41,7% — до 2 годин; 39% — від 2 до 4; 12,3% — від 4 до 6; більше 6 годин — 4,8%, не знали — 2,1%. Таким чином, і сьогодні є значне перенавантаження домашніми завданнями. І тут в анкетах на першому місці в усіх класах англійська мова — 75,4%, на другому місці математика — 50,8%, на третьому — українська мова — 40,6%, українська література — 24,6%. При цьому в середньому 80% батьків погоджуються, що учні отримують детальну інструкцію для виконання завдань. Тим не менше дуже великий відсоток опитаних — 63,1% допомагають або частково допомагають виконувати дітям домашні завдання. Абсолютна більшість батьків говорять, що роботи оцінюються з поясненням та під час уроку. Найбільший відсоток — мови, математика, біологія.

  У цьому році тільки 30,6% респондентів з учителями спілкується часто і отримує вичерпну відповіді на запитання, а 29,4% не спілкуються взагалі.

  80,7% та 75,4% батьків спілкуються з класними керівниками через соціальні мережі та мобільний зв’язок, на зборах — 0,5%.

  Серед проблем, з якими зіткнулися вони і діти, батьки вказують на нестачу спілкування з вчителями — 66,3%, на низьку мотивацію до навчання — 44%, на нерозуміння дітьми нових тем — 30,5%, на відсутність у дітей вміння вчитися самостійно — 31,3%, на надмірне навантаження — 24,1%, на відсутність комунікації — 12,8%. Жодних організаційних і психоемоційних проблем не виникло у 32,6% та 16, 6% опитуваних. У 41,2% респондентів ставлення до навчання погіршилося або значно погіршилося; у 16,6% покращилося або значно покращилося; у 42,2% не змінилося.

  Загалом, батьки здобувачів освіти оцінюють організацію навчання під час карантину за п’ятибальною системою на «відмінно» — 63,6%, на «добре» — 29,4%, «задовільно» — 4,8%, «незадовільно» — 2,1%.
Пропозиції надали 79 респондентів: «уроки фізкультури повинні проводитись навіть онлайн»; «менше задавати домашнього завдання»; «створення спільних годин для комунікацій».

  Можна зробити висновки про вирішення таких проблем при організації дистанційного навчання в цьому році порівняно з минулорічним: недостатній рівень володіння ІКТ частиною вчителів, організація навчання на різних платформах і за допомогою різних сервісів, відсутність системного адмініструванні. Залишились наступні проблеми: низька мотивація учнів, неготовність їх до самостійної роботи, недостатня координація і перевантаження вдома, неякісний Інтернет у частини учасників освітнього процесу.