Огляд організації дистанційного навчання у 2020-2021 н.р. від голів методичних об’єднань гімназії «Консул» № 86

Гученко О.В., голова МО вчителівгуманітарних та естетичних дисциплін.

Викладання предметів гуманітарно-естетичного циклу велося синхронно з використанням (самостійно розроблених) презентацій та асинхронно із залученням платформ: YouTube, GOOGLE CLASSROOM, ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОНЛАЙН, GOOGLE FORM, canva, Всеосвіта, ukrlit.net, vshkole.in.ua, naurok.com.ua.

Для ефективної організації освітнього процесу були задіяні такі інструменти, як: електронна пошта, Viber, відеоуроки, електронні, інтерактивні, мультимедійні підручники (https://www.ed-era.com/books/, https://kmmedia.com.ua/books/, https://e-pidruchnyky.net/), віртуальні екскурсії (https://dixi.education/), практикуми, бібліотеки, школи, вікторини, гіпермаркети знань (сторінки Вікіпедії), студії онлайн-освіти EdukationEra (https://www.ed-era.com/), тесторіумів (OnlineTestPad), відеоконференції.

Отриманий минулорічний досвід допоміг більш ефективно будувати уроки, проводити контрольні роботи, створювати Zoom-зустрічі для індивідуальних консультацій. Частіше проводилися мініпроєкти («Малюємо вірш», «Рольова гра» (читаємо уривок за ролями), «Монолог персонажа» — Забашта І. А.) та проєкти («Разом із класом веселіше», написання робіт для веб-сторінки, «Класицизм і бароко – мої нові відкриття» (9 клас, учитель Забашта І. А.), (творчий проєкт 10-А та 10-Б «Історичний погляд крізь віки» та творчий проєкт «Видатні українці у світі» — учитель Журова А. Б.), («Код да Вінчі», «Magicart», «Віртуальний музей пригод та романтики», «Смачні числівники», «Усмішка Джоконди» — учитель Гученко О. В.).

Учитель історії та «Громадянської освіти» Бруханська Т. В. підвищувала свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації від ІППО: «Використання елементів педагогічної технології «перевернутого класу» у процесі навчання історії в школі» (дає учням можливість: засвоїти теми легкі для сприйняття, але насичені подіями та особистостями; попередньо ознайомитись зі складним матеріалом чи суперечливими історичними фактами та їх трактуванням, а під час уроку завдяки уточнюючим запитанням — визначитися з найбільш обґрунтованою версією і систематизувати опрацьований матеріал); «Як підготувати майстер-клас з історії: педагогічна інновація» (рекомендації до створення шкільної (інтерактивної) лекції не як пасивного прослуховування певних фактів, а як активної форми роботи учнів); «Конфлікти у нашому житті, способи їх вирішення» (життєво необхідні навички всім і кожному, особливо в період пандемії, що спричинює масовий стрес і підвищує рівень агресивності в суспільстві). Гученко О. В підвищувала свій професійний рівень на відкритих заняттях Мистецького арсеналу, на лекції «Inverium», на майстеркласах Ольги Гузь та Лариси Ціпов’яз від часопису «Зарубіжна література», на вебінарі Любові Цукор «Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи», на тренінгу «Робота з текстами» від освітньої платформи «Критичне мислення».

Проблеми:

 • низька якість зв’язку під час онлайн-уроків;

 • невчасне виконання домашніх завдань;

 • низький рівень культури онлайн-спілкування.

У зв’язку зі збільшенням онлайн-уроків, позаурочної діяльності, виконання домашніх завдань зростає час, який діти проводять біля монітора, що веде до порушень санітарних норм безперервної роботи з екраном персонального комп’ютера. Саме в цьому ми вбачаємо низький рівень та невеликий відсоток виконаних завдань.

Пропозиції для вдосконаленняорганізації дистанційного навчання:

 • збільшення самостійної роботи учнів, особливо у 9-11 класах;

 • проведення роз’яснювальної роботи з батьками та учнями щодо обов’язковості виконання завдань та збільшення самостійної роботи;

 • активізація інструктажів учнів з безпеки діяльності в мережі;

 • збільшення заходів, що сприятимуть емоційному відновленню вчителів під час онлайн-навчання.

Десяткіна Н.В., голова МО вчителів природничо-математичного циклу.

Нашим методоб’єднанням було організоване синхронне викладання предметів, учителі використовували такі платформи і сервіси, як Zoom, Googleclass, Viber, Whiteboard, naurok, vseosvita, Dystosvita, schoollife.org.ua, Learningapps.org.

У порівнянні з минулим роком, учні працюють спокійно, розуміють систему викладання, вимоги вчителя, готують повідомлення, обговорюють різні проблеми під час уроку. Збільшилася кількість корисного матеріалу для онлайн-уроків, покращилася якість підготовки до уроків. Не було асинхронного навчання, усі учасники мають комп’ютерну техніку з доступом до мережі Інтернет.

Цього року вчителі нашого методоб’єднання відзначили, що під час дистанційного навчання стало можливим використання багатьох платних застосунків Google. Вони навчилися швидко готувати ефективний матеріал для уроків, урізноманітнювати форми проведення уроків, училися використовував програму Рhet (симуляції з природничих дисциплін) для проведення лабораторних робіт, удосконалили методи інтерактивної роботи, налагоджували систему перевірки завдань та їх оцінювання. Цікавим і корисним було те, що наші учителі в умовах дистанційного навчання проводять творчі уроки, зокрема Зенченко Л.М. (9-Б,10-Б класи), Наддур Н.В. проєкт «Використання онлайн інструментів для економічних розрахунків», Десяткіна Н.В. (до Дня космонавтики 9-А, 9-Б круглий стіл «Досягнення космонавтики в Україні»), до 35-річниці Чорнобиля учні 11-х класів організували інформативні повідомлення для учнів (7-10 класів).

Учителі підвищували кваліфікацію дистанційно на ІППО (Зенченко Л.М., Десяткіна Н.В., Прокопенко О.В., Наддур НВ., Шовкопляс Н.М.), а також відвідували такі вебінари і семінари:

Старжинська О.І. «Кліматична абетка»;

Самікова І.О.  «Безпечний Інтернет для учнів та освітян»,  «Урок-подорож: ідеї для дистанційного навчання», «Хмарні інструменти для дистанційної взаємодії»;

Десяткіна Н.В. «Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу», «Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін», «Організація інтерактивних квестів під час дистанційного та очного навчання»;

Мартиновець С. М. «Clastool.net – ігрові можливості ресурсу або Гейміфікація як засіб пізнавальної активності учнів».

Проблеми:

 • технічні проблеми: часто платформа Zoom «висить», нестабільний Інтернет у учнів;

 • дистанційний урок важчий, ніж офлайн: немає зворотнього зв’язку достатньою мірою, як на уроках у класі;

 • невчасне і не в повному обсязі виконання завдань деякими учнями та несистематичне відвідування ;

 • утома від навантаження.

Проте програма виконується .

Пропозиції для вдосконаленняорганізації дистанційного навчання:

 • запровадити чіткі правила поведінки учнів на онлайн-уроках та вимагати їх дотримання;

 • вимагати від учнів вчасного надсилання домашніх завдань;

 • розглянути можливість змінити розклад початку онлайн-уроків для всієї школи (9:00);

 • ужити заходи щодо попередження професійного вигорання вчителя;

 • створити гімназійну базу матеріалів із доступом для вчителів.

Скремінська Л.М., голова МО вчителів іноземних мов

Вже за відпрацьованим алгоритмом дистанційне навчання було організовано синхронно з використанням платформи Zoom, усі уроки проводилися за розкладом з дотриманням санітарних норм. Для асинхронного навчання використовувалася платформа GoogleClassroom як основна, а також допоміжні месенджери Viber, Telegram, Gmail для швидкого зв’язку з учнями. Додаткові ресурси та сайти, які допомагають зробити навчання мовам цікавішим,- це Quizlet, Jamboard, Padlet, Mentimeter, Nationalgeographic.com, eltcloseup.com., fluencyfirstelt.blog, Kahoot.com; Britishcouncilteens, myenglishlab від PearsonEducation, mygrammarlab: Pearson, TED talks (forschools), канал YouTube, Liveworksheets.com, OnScreen, test-english.com/listening/b2/inside-googles-officetest- english, cambridge.org.ua та багато інших.

Аналізуючи досвід минулого року, виклики, з якими усі зустрілися і бажання зробити навчання максимально доступним та зрозумілим для здобувачів освіти, учителі іноземних мов стали набагато впевненішими, розширили базу пошуку матеріалів для уроків, їх адаптацію відповідно до класу, опанували створення власних матеріалів у формі тестів, креативних та творчих завдань, проектів тощо. Можна впевнено сказати, що навички роботи з онлайн-ресурсами, платформами покращилися та були доведені до автоматизму.

Вчителі іноземних мов перебувають у постійному пошуку. Для прикладу, вчитель Ю. Охрей опановує дошку MIRO.com, оскільки вона має велику кількість переваг та інструментів, допомагає підвищити продуктивність та мотивацію учнів; вчителі опановують комп’ютерні програми для складання тестів та оцінювання (Т. Крутько, В. Холявко, О. Судакова та інші), вчитель Н. Касьянова вивчає платформу Kamiap. (digitalClassroomtool), вчитель Ю. Сімакова створює відеоролики, вчитель Л. Скремінська працює із Jamboard, щоб учні могли легко орієнтуватися, що відбувається на уроці, з яким матеріалом працюють. Усі вчителів удосконалили навички роботи на платформі Zoom.

Підвищення кваліфікації та удосконалення навичок викладання предмету відбувається переважно онлайн, у формі вебінарів, тренінгів, міжнародних конференцій, спілкуванні з колегами з інших країн, самоосвіту та саморозвиток через практичне опанування онлайн-платформ, організацію зустрічей з носіями мови, участь у майстер-класах.

Проблеми:

Питання, над якими потрібно працювати, — це мотивація учнів, вчасне виконання завдань, допомога учням з тайм-менеджментом .

Пропозиції для вдосконаленняорганізації дистанційного навчання:

 • під час навчання офлайн організувати майстер-класи з використанням навчальних програм та сервісів з їх практичним відпрацюванням;

 • розробити загальні правила для усіх учасників освітнього процесу (вчителів, учнів, батьків) для чіткого усвідомлення зони відповідальності та уникнення непорозумінь;

 • електронний журнал ;

 • сеанси стресотерапії.

Бак Л.В., голова МО вчителів іноземних мов початкової школи

Викладання англійської мови у початковій школі було організовано у синхронному режимі за допомогою платформи ZOOM, White Board, Power Point, Learning Apps, Kahoot, Liveworksheets, Youtube. Усі матеріали для класних і домашніх робіт були доступними на платформі асинхронного навчання Google Classroom. Також для впровадження комунікативної компетенції й поза межами уроків, вчителі англійської мови використовували платформу Class Dojo, де учні могли ділитися своїми успіхами, створюючи електронне портфоліо, а також, завдяки «дошці» платформи, слідкувати за новинами класу, організувати вдома читання книжок та перегляд мультфільмів англійською мовою.

У порівнянні з минулим роком, учні стали більш впевненими інтернет-користувачами. Це дало можливість вчителям та учням працювати злагоджено та мінімізувати різницю між синхронним навчання онлайн та офлайн. Вчителі додали консультації, щодо виконання домашнього завдання. В період дистанційного місяця були виконані проєкти англійською мовою та STREAMпроєкти: «Розумний клас» — це клас у смартфоні/планшеті/ноутбуці, де учень створює історію свого успіху і може ділитись нею з однокласниками, «Моя улюблена пора року», «Мій щоденник», «Їжа», «День Землі», «Сучасне Мистецтво», «Моя улюблена тваринка».

Учителі підвищували кваліфікацію, відвідуючи семінари, вебінари і проходячи навчання онлайн та займалися самостійно для підвищення рівня організації дистанційної роботи (ОІПП, Всеукраїнські онлайн конференції та тренінги, Cambridge, Dinternal, Edx, Grade Educational Centre, Linguist ).

Пропозиції для вдосконаленняорганізації дистанційного навчання:

 • ширше застосовувати платформу Class Dojo у початковій школі ;

 • змінити розклад початку онлайн уроків (9:00);

 • домовитися з видавництвами щодо видачі сертифікатів підвищення кваліфікації відповідного зразка.

Іванкова Н.М., голова МО вчителів початкових класів

Для дистанційного навчання було обрано електронну освітню платформу Googleclassroom, сервіс ZOOM. Для оцінювання — Classtime, Class Dojo. Інтерактивні вправи — LearningApps, онлайн-дошка Jamboard, тести з автоматичною перевіркою; електронні версії підручників, відеоролики, мультільфільми Osvita, Naurok, YouTub (синхронні, асинхронні). Основні форми комунікації: відеоконференції, чат, електронна пошта, анкетування.

 У порівнянні з минулим роком діти навчились користуватись різними сервісами, планувати свій час відповідно розкладу, 2-4 кл. стали більш самостійними; вчителі — навчилися створювати ментальні карти в Mentimeter, тести в Classtime, інтерактивні аркуші в Liveworksheets. З’явилося більше сервісів, платформ, вебінарів, онлайн-конференцій, за допомогою яких можна підвищувати свою освіту.

Підвищення кваліфікації: систематичне ознайомлення з методичними новинками.

Всеукраїнські онлайн-конференції, тренінги, вебінари:  «Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом», «Використання електронних освітніх ігрових ресурсів», «Створення тестових і діагностичних робіт онлайн», «STEM-світ інноваційних можливостей», «Розумники» тощо.

Пропозиції для вдосконаленняорганізації дистанційного навчання:

 • вдосконалити систему оцінювання у початковій школі;

 • урізноманітнити процес дистанційного навчання шляхом застосування нових форм і методів;

 • продовжувати напрацьовувати сучасний інтерактивний освітній контент.