DSC_0284

Будь обачним!

У вересні в гімназії проходив Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Виховання здорового покоління зі сформованою культурою безпечної поведінки, з засвоєними алгоритмами дій в умовах надзвичайних ситуацій, одне з пріоритетних завдань сучасності. Під час Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в усіх класах учителями гімназії проведені різні форми роботи з учнями: моделювання ситуацій, цільові прогулянки, тематичні розваги, перегляд тематичних відеофільмів, рольові ігри. Значна увага приділялася розбору практичних питань із навчання дітей правильному поводженню в різних життєвих ситуаціях, виробленню в дітей умінь та навичок щодо захисту свого життя й здоров’я в надзвичайних ситуаціях. Підсумовуючи результати проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, можемо з впевненістю констатувати, що питання безпеки життєдіяльності підростаючого покоління в житті сучасного суспільства посідає особливе місце, адже саме від таких знань та вмінь залежить їх майбутнє – щасливе та безпечне.

Презентація1

Всі новини